Det er ei 100% stilling, med moglegheit for forlenging.

Vi søkjer ein person med relevant utdanning og gode samarbeidsevner, som kan vere med å skape ein god kvardag for barna.

Personlege eigenskapar

 • Initiativrik og omsorgsfull
 • Engasjert og kreativ
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Blikk for alle og tid for den enkelte

Arbeidsoppgåver

 • Medansvar for å gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelinga.
 • Vere ein god rollemodell for barna, foreldre og andre tilsette
 • Aktivt vere med på å vidareutvikle barnehagen
 • Jobbe godt i team, men også sjølvstendig
 • Samarbeid med kollegaer, foreldre og andre samarbeidspartnarar

Kvalifikasjonar

 • Gode norskkunnskapar
 • Relevant utdanning
 • Gode relasjonsferdigheiter
 • Politiattest må leggast fram før tilsetting

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsdagar saman med dyktige kollegaer
 • Utviklingsorientert arbeidsplass
 • Godt samarbeid og arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordningar
 • Løn etter avtale

Våre verdiar

Omsorg, meistring, anerkjenning og gode relasjonar.

Spørsmål om stillinga kan rettast til styrar Malén Renate Sætre, tlf. 700 75 299 epost malen@sivolda.no.
Søknad med CV sendast via finn.no-annonsa eller på epost til malen@sivolda.no 

Søknadsfrist 28.11.2022