Foreldreundersøkinga 2018 til Utdanningsdirektoratet viser at Røysmarka studentbarnehage er ein av 248 barnehagar i heile landet som få toppkarakter av foreldra. I alt deltok 3169 barnehagar i undersøkinga.

- Det er ingenting som gler oss meir enn at foreldre er så godt nøgde med barnehagen vår. At borna har det bra i barnehagen er noko av det viktigaste for oss foreldre. Vi er stolte over barnehagen vår og arbeidet vi gjer kvar dag, seier styrar Septina Selma Einarsdottir.

 

Her finn du dei 248 barnehagane med toppscore