Studentbarnehagen har fortsatt ledige plassar skuleåret 2017/2018. Sjå her for meir informasjon om Røysmarka  studentbarnehage. Ta kontakt med barnehagen på telefon om du ynskjer å søkje plass.