ENGLISH TEXT HERE

 

Studentrådgjevar og psykologhelsetenesta held fram med samtalar, det vil frå no av foregå via telefon, e-post og skype.

Studentrådgjevar, Eli Anne Løksa, er tilgjengeleg mandag til fredag 08.00 – 15.30. Ta kontakt på mobiltlf.: 992 37 980 eller epost: eli@sivolda.no.

For dei som allereie går til samtale med psykolog, ta kontakt med din psykolog for å få avklart korleis samtalane vidare skal organiserast. Psykologtenesta er koordinert av psykologspesialist Vidar Myklebust. Treng du hjelp eller informasjon vedkomande tenesta ta kontakt med han på mobiltlf.: 996 36 923 eller e-post: vm@hivolda.no.

Andre kontakttelefonar, som ikkje er organisert av Studentsamskipnaden:

Studentombod, Kjersti Brevik Møller, mobiltlf.: 458 47 150.

Studentprest, Kristian Myklebust mobiltlf.: 905 95 410 / Ingrid Finsådal mobiltlf.: 910 08 109

Studenthumanist, Lone Ellingsvåg Knutsen, mobiltlf. 992 95 480