Vi har ledige eit par leilegheiter på Heltne. Vi har og nokre ledige hyblar der ein deler bad. Desse er på Porse, Heltne og Myrane. Du kan søkje her.