Om du har låst deg ute, ring +47 70 07 90 00 til vaktselskapet SAFE24.

Studentsamskipnaden i Volda har avtale med vaktselskapet SAFE24 om bistand til innlåsing. 
lnnlåsingsgebyret skal betalast til vaktselskapet av den enkelte bebuar. 
Leigebuar må vise legitimasjon ved innlåsing.