Båten er ikkje tilgjengeleg mellom 15. oktober og 01. mai!

Du kan leige ein 15 fots plastbåt med påhengsmotor. Pris: 100 kr. pr. døgn og 150 kr. for ei helg. 
Båten ligg klar ved flytebrygga i hamna i Volda sentrum i perioden 01. mai – 15. oktober. 
Båten er sertifisert for maksimalt 5 personar. 
Leigetakar pliktar å gjere seg kjent med korleis båt og motor fungerer.
For meir informasjon, kontakt Studentsamskipnaden på 70 07 52 40.

BåtenEin 15 fots båt med påhengsmotor ventar på friluftsinteresserte studentar ved hamna i Volda. 

Rotevatnet
Per dags dato har vi ikkje båt ved Rotevatnet. 

All bruk av båt skjer på eige ansvar!
Alle i båten skal bruke flytevestar.
(Voldsfjorden er open og vêrhard – sjekk vind- og vêrvarsel!)