Båtane ligg no klare til bruk!

Du kan leige ein 15 fots plastbåt med påhengsmotor. Pris: 100 kr. pr. døgn og 150 kr. for ei helg. 

Båten ligg klar ved flytebrygga i hamna i Volda sentrum i perioden 01. mai – 15. oktober. 

Båten er sertifisert for maksimalt 5 personar. 

Leigetakar pliktar å gjere seg kjent med korleis båt og motor fungerer.

For meir informasjon, kontakt Studentsamskipnaden på 70 07 52 40.

 

Båt Volda

Ein 15 fots båt med påhengsmotor ventar på friluftsinteresserte studentar ved hamna i Volda. 

Rotevatnet

Du kan låne (gratis) robåt av Volda Jeger- og Sportsfiskarlag (Volda JSPFL).

Båten er ein 13 fots raud Pioner, som ligg ved laget sitt aktivitetsnaust ved Årneset friluftsområde ved Rotevatnet.

Båten er sertifisert for maksimalt 5 personar.

Det er fritt fiske med stang eller oter i Rotevatnet.

Ved evt. spørsmål om båten, kontakt Volda JSPFL.

 

All bruk av båt skjer på eige ansvar!

Alle i båten skal bruke flytevestar.

(Voldsfjorden er open og vêrhard – sjekk vind- og vêrvarsel!)