SiVolda har eit topp moderne kjøkken i Volda med primær catering- og arrangementsverksemd til Høgskulen i Volda. Vi satsar på å levere mat av høg kvalitet, og kan tilby alt frå møtemat og overtidsmat, til komplette arrangement inklusive lokalitetar, kokkar og servitørar.

Kontakt oss i kantina for meir informasjon.