Vi ønskjer at alle skal trivast hos oss og ha eit så godt butilbod som mogeleg. Er det noko som ikkje er slik det burde vere, så ta kontakt slik at vi prøve å få retta opp i det. 

Vi er der for dykk!