Alle einingar har uttak for internett. Bod for alle bueiningane. Djupfrysar på felleskjøkken og i familieleilegheitene. 2-7 personar deler felleskjøkken. Felles vaskeri. God parkeringsplass.

Her finst: 100 hyblar i dublett, 36 hyblar i fleksibel dublett, 15 hyblar i enklett, 21 2-roms familieleilegheiter, 2 3-roms famileleilegheiter, 6 små 2-roms leilegheiter, 1 kollektiv for 4 personar.

Dei 3 blokkene på Heltne studentheim vart bygd i 1975. Dei siste åra har blokkene på Heltne vorte renoverte og fått nytt møblement på alle hyblane.