Alle einingar har uttak for internett. Bod for alle bueiningane. Djupfrysarar på felleskjøkken. 3 eller 4 personar deler felleskjøken. Felles vaskeri i eige hus. God parkeringsplass.

Denne studentheimen vart bygd i to steg 1992/94. Husa har jamnt høg standard og det har vore satsa på småhus og tunløysing ved bygginga.