Alle einingar har uttak for internett. Tilgang til bod.

Dei to bustadhusa vart kjøpt i perioden 1994-95. Det er hage rundt begge husa. Husa våre i Vikebygdvegen ligg inntil Myrane Studentheim, det er difor meininga å nytte fellestenestene derifrå.