Calendar

News

  • Published:

    74 nye studenthyblar på Heltne

    27. mars fekk vi innvilga søknaden vår om statleg stønad til byggesteg 2 på Heltne. Det er planlagt byggestart sommaren 2019, og bygget skal vere innflyttingsklart til semesterstart hausten 2020.

#studentivolda

 
logo_rokken
hivolda