News

  • Published:

    Status stenging pga. Covid-19

    Røysmarka studentbarnehage er open. Kantina vert stengt ut semesteret. Kantineleiar kan kontaktast mellom 08-11.30. Kundemottaket vårt i Elvegata held fysisk stengt, men du når oss som vanleg på telefon og e-post. Studenthuset Rokken vert stengt ut semesteret. Dagleg leiar kan kontaktast mellom 8-11.30.

#studentivolda

 
logo_rokken
hivolda