Stillingsprosent er 20%, eller meir, ut året og du vil ha moglegheit til å styre timane dine sjølv. Aktivitetane skal vere lavterskel og alkoholfrie. 

Søknadsfrist; søndag 19. september 

Send ein enkel søknad og CV på e-post: post@sivolda.no

For meir informasjon om stillingane, ta kontakt på Messenger, eller med studentkoordinator Kristin Habostad, mobil 95 92 12 75, habokris@sivolda.no