I 2005 opna Studentsamskipnaden i Volda studenthuset Rokken. Sidan den gong har Rokken vorte ei av dei store konsertscenene i landet. Alle dei store banda i Noreg har spelt på Rokken! Og scena vert meir og meir populær. Studenthuset har også den populære Rokken Cafe som er open på dagtid, samt at der er mange arrangement på kveldstid.

Studenthuset Rokken vert i stor grad drive av frivillige studentar som her både har det svært triveleg sosialt, samt at dei får god trening - og gode referansar - , til seinare yrkesliv.

Studenthuset Rokken: eigd av, drive av, og for studentar i Volda!

Studenthuset Rokken har eiga heimeside.