Til deg som har søkt bustad 
Om du har søkt bustad hos oss vil du bli varsla når du får eit bustadtilbod. Om det tek tid før du får svar på søknaden din skuldast dette vanlegvis at du står på venteliste på det du har søkt på. Det er ikkje alltid vi har ledig på ditt fyrsteval. Legg difor inn fleire bustadval, då er det større sjangs for at du får raskare svar. Det er viktig at du sjekkar dinside med jamne mellomrom. Det er ditt ansvar å halde deg oppdatert på om du er tildelt kontrakt og halde akseptfristen. Er du student ved Høgskulen i Volda er du garantert å få husrom med oss uansett, så ikkje få panikk. Ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg.

OBS! Merk deg at søknaden har ein "aktiv til"-dato! Denne datoen viser kor lenge din søknad er aktiv. Etter denne datoen vert søknaden automatisk deaktivert, og du må difor sjølv sørge for å fornye "aktiv til"-datoen på dinside. (Når søknaden ikkje er aktiv vil den ikkje lenger vere synleg i systemet vårt og du fell ut frå ventelista). 

Kven kan søke? 
Alle som søker om å bli student eller er student ved Høgskulen i Volda kan søke bustad hos oss. 

Korleis søker eg bustad?
Søk bustad her eller last ned appen vår SiVolda Bolig. Appen finn du både i iOS og Android. 
Du bør krysse av for fleire alternativ då dette kan auke sjansane for å få tildelt bustad hos oss.

Kvar kan eg lese om dei ulike bustadene? 
Du kan lese om dei ulike studentheimane ved å velge "oversikt bustader" i menyen. Du vil då finne ein kort presentasjon av alle bustadene våre i Volda. Sjå her for fullstendig informasjon.  

Søknadsfrist
Vi har ikkje ein fast søknadsfrist. Tildeling skjer fortløpande. Det er lurt å søkje i god tid.

Kva om eg ikkje får studieplass i Volda frå hausten av? 
Mange veit ikkje om dei kjem inn på studiet. For å sikre deg bustad må du takke ja og heller kansellere om du ikkje ynskjer/treng bustad likevel. Du kan seie frå deg bustaden du har fått tildelt seinast 31.juli. Det gjer du ved å kansellere (PDF, 133KB)akseptert kontrakt. 

Kansellere akseptert kontrakt?
Les her. (PDF, 133KB)

Har du fått tilbod om bustad? 
Sett deg inn i dette før du aksepterer leigekontrakten: 


Vaskeri
Lading vaskerikort 

Melde feil
Er vasken tett? Er noko øydelagt? Kontakt driftsavdelinga enkelt og effektivt gjennom dinside. For andre hendvendelsar kontakt SiVolda.