Har du fått tilbod om bustad? 
Sett deg inn i dette før du aksepterer leigekontrakten: 

Kansellere akseptert kontrakt? Les her. (PDF, 133KB)
 

Du kan lese om dei ulike studentheimane ved å velge "oversikt over bustader" i menyen. Du vil da finne ein kort presentasjon av alle bustadene våre på denne studiestaden. 

Ønskjer du å lese meir, kan du klikke deg vidare frå lista og inn på Boligtorget. Her vil du finne ei fullstendig oversikt over bustadtilbodet. Det er også her du søkjer etter hybel eller leilegheit. 

Søknadsfristar: 15. april og 1. juni.