Kven kan søke? 

Alle som søker om å bli studentar eller er studentar ved Høgskulen i Volda kan søke bustad hos oss. Sjå Tildelingsreglement (PDF, 99KB) for meir informasjon. 

Korleis søker eg bustad?
 

Søk bustad her eller last ned appen vår SiVolda Bolig. Appen finn du både i iOS og Android. 
Kryss gjerne av fleire alternativ då dette kan auke sjansane for å få tildelt bustad hos oss.

Kvar kan eg lese om dei ulike bustadene? 

Du kan lese om dei ulike studentheimane ved å velge "oversikt over bustader" i menyen. Du vil då finne ein kort presentasjon av alle bustadene våre i Volda. Sjå her for fullstendig informasjon.  

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovudtildeling er 1. juni.  Tildeling ellers i året skjer fortløpande. 

Kva om eg ikkje får studieplass i Volda frå hausten av? 

Mange veit ikkje om dei kjem inn på studiet. For å sikre deg bustad må du takke ja og heller kansellere om du ikkje ynskjer/treng bustad likevel. Du kan seie frå deg bustaden du har fått tildelt seinast 31.juli. Det gjer du ved å kansellere (PDF, 133KB)akseptert kontrakt. 

 

Kansellere akseptert kontrakt?

Les her. (PDF, 133KB)

 

Søknadsbehandling

Om du har søkt bustad hos oss vil du bli varsla viss/når du får eit bustadtilbod. Det er likevel viktig at du sjekkar dinside med jamne mellomrom etter søknadsfristen. Det er ditt ansvar å halde deg oppdatert på om du er tildelt kontrakt og halde akseptfristen.

Etter hovudtildelinga vil vi starte tildeling til dei som søkte etter søknadsfristen, og då er det "først-til-mølla"-prinsippet som gjeld.

OBS! Merk deg at søknaden har ein "aktiv til"-dato! Denne datoen viser kor lenge din søknad er aktiv. Etter denne datoen vert søknaden automatisk deaktivert, og du må difor sjølv sørge for å fornye "aktiv til"-datoen på dinside. (Når søknaden ikkje er aktiv vil den ikkje lenger vere synleg i systemet vårt og du fell ut frå ventelista). 

 

Har du fått tilbod om bustad? 

Sett deg inn i dette før du aksepterer leigekontrakten: 

Gjeldande leigesatsar

Gebyr

Bustadtype

 

Vaskeri

Lading vaskerikort 

 

Melde feil

Er vasken tett? Er noko øydelagt? Kontakt driftsavdelinga enkelt og effektivt gjennom dinside. For andre hendvendelsar kontakt SiVolda.