Studentsamskipnaden i Volda
Elvegata 24
Postboks 278
6101 Volda  

E-post: post@sivolda.no
Tlf.: 70 07 52 40