Alternative aktiviter, toppturEit godt studiemiljø er viktig - ikkje berre for det faglege utbyttet, men også for det sosiale livet.

SiVolda gir deg tilbod om:

  • studentbustad - bu billeg og få alt inkludert
  • kantine på campus - alltid god og mett
  • studentbarnehage - nærleik til leik og omsorg
  • studenthus - ROKKEN den naturlege samlingsstaden
  • gode helseordningar - refusjon av legeutgifter og optisk utstyr
  • studentrådgjevar og helsesøster på campus
  • psykologisk helsetjeneste
  • studentvelferd - støtte til lag- og organisasjonar

Vi har ope frå 09.00 til 15.00 måndag-fredag. 

SiVolda samarbeidar tett med høgskulen i Volda og har kontor tett ved  studiestaden. Høgskulen har det strategiske ansvaret for velferdstilbodet, medan vi har det operative.
Alle som betalar semesteravgift kan nytte seg av vårt tilbod.

Kva gjer Studentsamskipnaden i Volda for studentane?

Vi har mykje å tilby studentane i Volda, og dei har fordel av at det nettopp er SiVolda som står bak tilboda. Som student kan nettopp du bestemme over oss - fordi studentane har fleirtal i styret. Og vi gir deg mykje for pengane: for overskotet av drifta går tilbake til studentane.