Vi har nokre hyblar på Porse Studentheim og Heltne som kan leigast på døgnbasis.

Hyblane på Porse deler bad to og to, og er tilknytt felleskjøkken. På Heltne har du eige bad og tilknytt felleskjøkken.

Hyblane kostar kr 350,- pr. natt pr. person (student). Etter sju døgn er det halv pris, 175,- pr.natt pr.person (for studentar ved HVO). Om du ikkje er student er prisen kr 400,- pr.natt.

I tillegg er det mogleg å leige sengetøypakke. Pakkane kostar kr 120,- pr stk, og inneheld dyne- og putetrekk, laken og handkle.

Gjeldande prisar pr d.d.
 

Ved bestilling av overnatting, treng vi følgjande info

  • Dato for ønska leigeperiode
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • Tilbakemelding på om ein ønsker sengetøypakke, eller ikkje.

Bestilling av korttidshybel skjer via e-post:  post@sivolda.no

Faktura/leigeavtale vert sendt på e-post, og leiga skal vere betalt på førehand. Avbestilling må finne stad ti dagar i førevegen. 

Hente og levere nøkkel til korttidsleige
Nøkkel kan hentast på våre kontor i Elvegata 24, mandag - fredag.
Du må lage avtale om du vil hente nøkkel utanom opningstida vår. 

Nøkkel skal leverast i nøkkelboks inne på Porse eller Heltne innan kl.10 på avreisedagen.