Vi har nokre hyblar på Porse Studentheim som kan leigast på døgnbasis.

Hyblane deler bad to og to, og er tilknytt felleskjøkken.

Hyblane kostar kr 350,- pr. natt pr. person (for studentar ved HVO).

I tillegg er det mogleg å leige sengetøypakke.

(Pakkane kostar kr 120,- pr stk, og inneheld dyne- og putetrekk, laken og handkle.)

Gjeldande prisar pr d.d.

 

Ved bestilling av overnatting, treng vi følgjande info

  • Dato for ønska leigeperiode
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • Tilbakemelding på om ein ønsker sengetøypakke, eller ikkje.

Faktura/leigeavtale vert sendt på e-post, og leiga skal vere betalt på førehand.

Bestilling av korttidshybel skjer via e-post: post@sivolda.no