Lærarskulehytta var ein populær destinasjon for studentar i fleire tiår. Hytta var til slutt i så dårleg forfatning at den vart rive i 2018.

Planen er å bygge ei ny studenthytte dersom vi får naudsynte godkjenningar frå Volda kommune.