Studieåret her i Volda startar med ei offisiell opning 20. august.

Du finn meir informasjon på hivolda.no