Vi har nyleg delt ut 98.000,- i velferdsmidlar til studentlag- og organisasjonar. Dei som fekk pengar denne gongen var: Studentsamfunnet i Volda 35.000,-, VSI 28.000,-, VOKS 13.000,-, StudentTV 12.000,- og KRIK 10.000,-.

Dette kjem i tillegg til utdelinga SiVolda hadde i vårsemesteret. Samskipnaden har soleis delt ut 398.000,- i velferdsmidlar i 2017.