Studentbarnehagen har fortsatt nokre ledige plassar skuleåret 2018/2019. Sjå her for meir informasjon om Røysmarka  studentbarnehage. Ta kontakt med barnehagen på telefon 70076303/45033789 for nærare informasjon.