Studentsamskipnaden i Volda har no delt ut refleksband til alle bebuarane sine. Refleksa er lagt i postkassene på alle hyblane. Om du ikkje har fått, kan du ta turen innom oss. Dette gjeld også alle andre studentar som har lyst på. Så kjære student; hugs å bruk refleks no i den mørke årstida!