Barn som samlar hendene sine på midten av bildet oppå kvarandre

Røysmarka studentbarnehage ligg praktisk til på campus, rett ved Berte Kanutte-huset. Er du student med barn er dei fleksible og kan gjere individuelle tilpassingar rundt eksamen og praksis. Vi strekk oss lenger for studentane. Vi har lang erfaring med å ta vare på studentborn. Du må ikkje vere student for å søke om barnehageplass hos oss, men studentar og tilsette ved høgskulen har prioritet ved opptaket.

Kompetanseheving

Studentbarnehagen har god pedagogisk dekning, noko som gjev god kompetanse og høg fagleg kvalitet på tilbodet. I tillegg har barnehagen samarbeid med Høgskulen i Volda. Dei samarbeider om utviklingsarbeid i regional kompetanseheving og utplassering av studentar i barnehagen. Dette gir fagleg påfyll og kunnskap til å vere i utvikling som ein lærande organisasjon. 

Søknadsfrist

Røysmarka Studentbarnehage nyttar dei same fristane og søknadsskjema som dei andre barnehagane i Volda kommune. Søknadsfristen er 1. mars. Utanom hovudopptaket tildeler vi plassar kontinuerleg ved ledig kapasitet.