Kurset tek blant anna for seg:

  • Kva taleangst og presentasjonsangst er, og kvifor det oppstår

  • Betydninga av erfaring med å meistre noko og eksponeringstrening

  • Kva sjølvsakseptering betyr

  • Øvelsar i trygge omgjevnadar

  • Grunnoppskrift for ein god presentasjon

 

Kurshaldar er Rolf Viddal, Studentrådgjevar og velferdskonsulent ved SIT-Ålesund.

Han har sidan 1986 arbeidd med ulike oppgåver innanfor studentvelferd. Han har lang erfaring som studieansvarleg i NTL Studentsamskipnadane og holdt mange kurs i regi av NTL. Han har utdanning innanfor offentleg adminstrasjon og organisasjonskunnskap, økonomi og marknadsføring, kundetilfredsheit og veiledning.

 

Eli Anne Løksa, Studentrådgjevar ved SiVolda vil også vere tilstades på kurset.

Kurset består av to delar. Vi anbefalar å delta begge kveldane. Om du kun kan ein av kveldane må du gi beskjed om det. 

Tidspunkt:

12. Februar 15.30-18.30

14. Februar kl 15.30-18.30

Stad: Nærare beskjed

 

Kurset er gratis! Meld deg på her. Det er plass til 12 deltagarar.

Ved spørsmål om kurset ta kontakt med Eli Anne Løksa