Kurset tek blant anna for seg:

  • Kva taleangst og presentasjonsangst er, og kvifor det oppstår

  • Betydninga av erfaring med å meistre noko og eksponeringstrening

  • Kva sjølvsakseptering betyr

  • Øvelsar i trygge omgjevnadar

  • Grunnoppskrift for ein god presentasjon

 

Kurshaldar er Rolf Viddal, Studentrådgjevar og velferdskonsulent ved SIT-Ålesund.

Han har sidan 1986 arbeidd med ulike oppgåver innanfor studentvelferd. Han har lang erfaring som studieansvarleg i NTL Studentsamskipnadane og holdt mange kurs i regi av NTL. Han har utdanning innanfor offentleg adminstrasjon og organisasjonskunnskap, økonomi og marknadsføring, kundetilfredsheit og veiledning.

 

Eli Anne Løksa, Studentrådgjevar ved SiVolda vil også vere tilstades på kurset.

 

Tidspunkt:

27. April kl 15.30-18.00

04. Mai kl 16.30-19.00

Stad: BK158

 

Kurset er gratis! Meld deg på her. Det er plass til 12 deltagarar.

Ved spørsmål om kurset ta kontakt med Eli Anne Løksa