Tilbod om fornying av leigekontrakt vil verte sendt ut i løpet av april.

Andre studentar/nye studentar: Frist for å søkje bustad er 1. juni.