Kanskje er du på jakt etter hybel? Eiga leiligheit? Bu saman med andre i kollektiv? Tenk å gå på besøk til venner i berre sokkelesten. 

Vi har stor variasjon i studentbustadane våre her i Volda, alt frå hyblar, leilegheiter og kollektiv til familieleilegheiter og leilegheiter tilrettelagt for studentar med funksjonsnedsettingar. Bustadane er fordelt i forskjellige småhus, blokker og einebustader. Alle med kort avstand til høgskulen i Volda og sentrum.

Fordelar ved å bu hos oss? Ingen depositum, gratis internett, det er sosialt, du kan bu saman med venner, det er enkelt å flytte internt om du ikkje fekk bustaden du ville ha, parkering, ordna former med kontrakt, og vaktmeisterteneste.

Gå inn på sivolda.unialltid.no for meir informasjon om bustadane våre.

Vi gler oss til å høyre frå deg!