Helsetenesta tilbyr informasjon og rettleiing, der målet mellom anna er å auke kunnskapen om seksuelt overførbare infeksjonar, lette tilgangen til prevensjon og førebyggje uønska svangerskap og abort.

Du får tilbod om:

  • Testing for klamydia
  • Informasjon om prevensjonsmetodar og foreskriving av prevensjonsmidlar
  • Gratis kondomar
  • Hjelp til å bestille legetime 
  • Uformell samtale om kropp, seksualitet og prevensjon
  • Graviditetstesting

Helsesøster i Volda 
Helsesøster er tilstades kvar tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.30 og har kontor i pavilliongen ved Øyra skule (Porsemyrvegen 43). Ingen timebestilling, det er berre å møte opp i trefftida. Tilbodet er eit samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Volda, Høgskulen i Volda, Sosial- og helsedirektoratet og Volda kommune ved Helsestasjonen.

Ta kontakt med helsesøster Ellen Engeset på e-post helsestasjon@hivolda.no eller telefon:70058820