I løpet av studietida kan du komme opp i situasjonar som det kan vere vanskeleg å finne ut av på eiga hand. Kom og luft tankane dine, det er alltid godt!  

Rådgjevingstenesta er gratis og rådgjevaren har teieplikt. Du treng inga timeavtale og kan alltid banke på døra, men om du vil unngå ventetid er det lurt å gjere avtale via mobil eller epost. 

Du finn vår studentrådgjevar i SiVolda sine lokale i Elvegata 24. 

Kontortid: måndag, tysdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00.

Eli Anne Løksa er studentrådgjevar.

Du kan nå henne her:
Tlf.: 700 75 188
Mob: 992 37 980
eli@sivolda.no

Andre samtaletilbod

Høgskulen har også andre samtaletilbod du kan nytte deg av, les meir om dei her