Her får du sette fokus på deg sjølv, dine behov og lære stressreduserande teknikkar slik at du får moglegheit til å skape ein studiekvardag som er god for deg.

SiVolda stiller med yogamatter og kursa finn stad på Aasen auditorium på Ivar Aasen-huset. Kvart kurs har plass til 20 deltakrar. Det kan vere lurt å ta med seg eit pledd til kursa og noko å skrive på. Vel møtt!

Kursa er delt inn i fire økter. Du kan bli med på alle, eller det som passar deg.

  • 18.oktober: Mindfulness og fokus i kvardagen. 
  • 25. oktober: Mindfulness og stressreduserande verktøy.
  • 1.november: Integrering av mindfulness i kvardagen. 
  • 8.november: Mindfulness og helsefremmande skriving. Skaff billett her

Les meir om Line Katrin Moe her: Line Katrin Moe - Mindfulness og kreativitet