Frist helsefond haust

des

Søknadane vert handsama i slutten på kvar månad. Siste frist for søknad på haustsemesteret er 31.12., og siste frist på vårsemesteret er 15.06. Absolutt siste frist for ettersending av dokumentasjon vi krev er 14 dagar etter søknadsfrist.

 
logo_rokken
hivolda