Frist helsefond vår

jun

Søknadane vert handsama i slutten på kvar månad. Siste frist for søknad på vårsemester er 15.06, og siste frist på haustsemester er 31.12. Absolutt siste frist for ettersending av dokumentasjon vi krev er 14 dagar etter søknadsfrist.

 
logo_rokken
hivolda