Søknadsfrist velferdsmidlar haust

okt

Studentråd, -lag og -organisasjonar som er knytte til Høgskulen i Volda kan søkje om økonomisk støtte til drift eller gjennomføring av prosjekt/tiltak. SiVolda deler to gongar i året ut slike midlar. Søknadsfristar: 1. februar og 1. oktober.

 
logo_rokken
hivolda