I løpet av studietida kan du komme opp i situasjonar som det kan vere vanskeleg å finne ut av på eiga hand. Kom og luft tankane dine, det er alltid godt!  

Rådgjevingstenesta er gratis og rådgjevaren har teieplikt. Du kan booke deg time her, der kan du velge anten samtale her i Elvegata 24 eller digitalt. 

Kontortid: måndag, tysdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00.

Eli Anne Løksa er studentrådgjevar.

Du kan nå henne her:
Tlf.: 700 75 188
Mob: 992 37 980
eli@sivolda.no

Andre samtaletilbod
Høgskulen har også andre samtaletilbod du kan nytte deg av, les meir om dei her