I løpet av studietida kan du komme opp i situasjonar som det kan vere vanskeleg å finne ut av på eiga hand. Kom og luft tankane dine, det er alltid godt!  

Rådgjevingstenesta er gratis og rådgjevaren har teieplikt. Du treng inga timeavtale og kan alltid banke på døra, men om du vil unngå ventetid er det lurt å gjere avtale via mobil eller epost. 

Du finn vår studentrådgjevar i SiVolda sine lokale i Elvegata 24. 

Kontortid: måndag, tysdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00.

Stian Mork Auberg er studentrådgjevar og vikar for Eli Anne Løksa.

Du kan nå han her:
Mobil: +4799274188
stian@sivolda.no

Studentrådgjevar Stian