I samsvar med reglementet vårt skal det vere stille i studentbustadane våre på kvardagar etter kl. 23:00 og natt til laurdag og søndag etter kl. 01:00.
Ved bråk utover dette kan de kontakte vakselskapet Safe 24 på tlf. 70 07 90 00,  dei vil då kome å gjenopprette ro og orden. Utrykkingsgebyr vert ilagt den/dei som bråkar.