Kantineleiar i Studentsamskipnaden i Volda: 

Tlf.: 70 07 52 49
E-post: kantine@hivolda.no