Leverandørane våra er miljøsertifisert, og har produkt som er produsert på ein ansvarleg måte med fossilfrie råmaterialer, og som tar minst mogleg av naturen sine ressursar.

  • Salat-/suppebeger som vi nyttar er komposterbare
  • Eingangsbestikket er biobasert materiale
  • Emballasjen til påsmurt brødmat er laga med minst mogleg plast
  • Thermokoppen vår sel vi til same pris som vi kjøper den inn. Dette for å oppfordre til mindre bruk av pappkopp
  • Minst mogleg matsvinn
  • Oppfordrar kunder til å sortere avfall
  • Inne på kjøkkenet sorterast all emballasje og anna avfall