Barnehagen ligg nær Høgskulen i Volda og har to avdelingar for born i alderen 0-5 år.

Opningstid: 07.30 – 16.30
Adresse: Kårstadvegen 8 A, 6100 Volda
Telefon: 70 07 63 03
E-post: roysmarka@sivolda.no
Styrar: Malèn Renate Sætre
Pris: Frå 1 januar 2021er barnehageprisen sett til 3230 kr. (Kommunen skal ha ordningar som kan tilby fritak for, eller reduksjon i, foreldrebetaling for plass i barnehage). I tillegg kjem kr. 330,- i matpengar.

 

Uteområdet ved Røysmarka studentbarnehage i Volda.

Uteområdet ved Røysmarka studentbarnehage i Volda.