Studentar og tilsette ved høgskulen i Volda har førsteprioritet ved opptak. Studentsamskipnaden driv Røysmarka studentbarnehage i Volda. Vi har tilbod til born mellom 0-6 år.

Vi har samordna barnehageopptak med Volda kommune. Det vil seie at alle foreldre/føresette nyttar felles opptakssystem - alle må søkje elektronisk via kommunene sine vevsider (søknadskjema finn du òg i lenkja til høgre). 

Les meir om barnehagetilbodet for deg som bur i Volda kommune.

Hovudopptak: 1. mars.  
Utanom hovudopptaket tildelar vi plassar kontinuerleg ved ledig kapasitet.