Alle har uttak for internett. Tilgang til bod. 

Det er hage rundt huset. Huset ligg inntil Myrane Studentheim, det er difor meininga å nytte fellestenestene derifrå.