Alle einingar har uttak for internett. Bod for alle bueiningane. Djupfrysar på felleskjøkken. Tv-stove. To personar deler felleskjøkken. Felles vaskeri. God parkeringsplass.

Denne studentheimen blei ferdigstilt sommaren 1996. Studentheimen har høg standard, og plasseringa er svært sentral i forhold til sentrum, høgskulen, studentbarnehagen og skular i sentrum.