Følgjande gebyrsatsar gjeld frå 01.01.2024:

 • Avbestillingsgebyr kr. 350,-
 • Vaskegebyr pr.time kr. 600,-
 • Erstatning spikarhol kr. 100,-
 • Utrykking bråk og uro - vaktselskapet sine satsar gjeld. Pt.kr.1350,-
 • Innlåsing av vaktselskap etter arbeidstid - pt.kr 875,-
 • For seint innleverte nøklar utan avtale medfører ekstra kostnadar.


Tap av nøklar etc.:

 • Systemnøkkel kr. 1000,-
 • Nøkkelbrikke kr. 200,-
 • Bod-/postnøkkel kr. 100,-
 • Vaskekort kr. 100,-
 • VØR/søppelkort kr. 300,-
 • Madrassbeskyttar kr. 220,-