Straum: I Vikebygdvegen 7/9, Heltenevegen 1, Heltne C-011 og C-012, Smiebakken og SYBO kjem straum i tillegg til husleiga..

Følgjande gebyrsatsar gjeld frå 01.08.2018:
 

 

Avbestillingsgebyr

kr 350,-

Skifting av lås

kr 600,-

Purring/inkasso - renter og gebyr

Kredinor sine
satsar gjeld 

Vaskegebyr pr. time

 kr 600,-

Skadeerstatning etter rekning (minimum gebyr)

kr 100,-

Erstatning spikarhol (pr. hol)

kr 100,-

   
Vaktselskap Volda, Safe24:  
Utrykking

kr 950,-

Innlåsingsgebyr betalt på staden

kr 500,-

Innlåsingsgebyr ved fakturering

kr 560,-

   

Oversitting av leigetid medfører ekstra kostnader

 

 


Dersom nøklane ikkje vert levert umiddelbart etter vaktmeistersjekk, vil vi rekne oss eit gebyr, fordi vi då må ta ein ekstra sjekk av bustaden din. Gebyret er pt kr 150,-. 

Møblar som leigebuar flyttar ut i fellesareal og som vert inndrege av driftspersonell, må leigebuar svare for kostnad med driftsavdelinga si handtering av møbelet. Pris for medgått tid etter gjeldande timesats! Eventuelle skade på møbelet vert fakturert i tillegg.

Tap av nøklar etc.:

  • Systemnøkkel/nøkkelbrikke  kr. 500,-
  • Kjøkken-/bod-/post-/leikeromsnøkkel  kr.   100,-
  • Vaskekort  kr. 100,-
  • Datakabel  kr. 100,-
  • Madrassbeskyttar  kr. 220,-